Hakkımızda

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD), 2004 senesinde kurulan gönüllülük esaslı bir sivil toplum kuruluşudur . Ana amaç olarak Avrupalı Türklerin siyasal, sosyal ve kültürel gelişimini sağlayarak, bulundukları Ülkelerdeki statüsünü artırmaktadır . Avrupada hizmet üreten diğer sivil toplum Örgütleriyle birlikte el ele, omuz omuza, gayesine kilitlenerek, bu birliktelik sinerjisiyle görevinin şuurunda olarak, hedeflerine hızlı bir şekilde ulaşmaya çalışarak, toplumun bir takım ihytiyaçlarını gidermeye çalışır.

 

Misyonumuz:

Nüfusumuzu nüfuza dönüştürmek, kemiyetimizi keyfiyete dönüştürmek cümlesinde anlamını bulan misyonumuz, Avrupalı Türklerin yaşadıkları ülkelerde daha müreffeh, topluma daha fazla katkı ve katılım sağlayan, sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik alanda daha fazla yer alan, daha iyi yaşam standardına sahip bireyler haline gelmesine dönük çabalar harcamaktır. UETD’nin misyonunun odağında, “Avrupalı Türkler” ve “Türkiye Avrupa ilişkileri” yer almaktadır .Avrupa’da beş milyona yakın insanımız var. Bu sayının ciddi bir bölümü akademisyenlerden, öğretim görevlilerinden ve üniversite öğrencilerinden oluşmaktadır . Yüzbinlerce orta öğrenim gören gencimiz ve yüzbinleri bulan müteşebbisimiz, milyarlarca Euro yıllık ciromuz var. Tüm bunlara rağmen gerek Avrupa devletlerinin gerekse Türkiye Cumhuriyeti devletinin yaklaşımındaki yetersizlikten kaynaklanan ciddi bir insan kaynağı ve potansiyel israfı söz konusudur. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin bazılarının toplam nüfusundan daha fazla, Türkiye kökenli, Avrupa’da yaşayan insanlarımız bulunmaktadır . Yaşlanan Avrupa nüfusu içinde Avrupalı Türklerin ifade ettiği potansiyel her geçen gün daha büyük önem taşımaktadır.

 

İnsan Vizyonu:

– Merkezine insanı alır. Din, mezhep farkı gözetmeksizin tüm insani değerleri benimser.
– Coğrafi, kültürel ve etnik köken farklılıklarını zenginlik olarsk görür.

 

Dünya Vizyonu:

– Modern dönem ideolojik ayrışma ve çatışmaları tüm coğrafyalarda red eder.
– Çoğulculuk ekseninde uzlaşı merkezli bir medeniyet hedefini benimser.

 

Avrupa Vizyonu:

– Demokrasi ve Avrupa değerlerini, insan hak ve özgürlüklerini benimser.
– Avrupa’nın gücüne, yeteneğine ve misyonuna inanır.

 

1.1 Gençlik Kolları Vizyonumuz

Gençlik, Üniversite ve Spor alanında yürüttüğümüz ve ilerideki sayfalarda göreceğimiz çalışmalarımız ile Birliğin ve Kardeşliğin adı olmak üzere, UETD Gençlik Kolları Vizyonumuz: ‘Güçlü bir Gençlik, Güçlü bir Gelecek’dir. Güçlü bir Gençlik anlayışımız içerisinde ben merkezli değil, bizi esas alan anlayış ile hareket eden bir Gençlik. Özgüvenli, azimli ve istikrarlı bir Gençlik. Kendini açık ve net ifade edebilip, hem anadilimiz Türkçe’yi hemde yaşadığımız ülkenin diline çok dilliliğinin zenginliğinin farkında olarak sahip olan bir Gençlik. Bireysel kabiliyeti, birikim ve yeteneklerini ahlaki değerler ve mütevazilik nezninde toplumun BIR menfaatleri doğrultusunda kullanabilen bir Gençlik. Güven duyulabilen ve toplumsal iletişime önem veren bir Gençlik. Siyasi muhakemeye yeteneği var olan ve geliştirmeye azimli bir Gençlik.
Adalet duygusunu benimsemiş ve adaletsizliklere karşı hareket edebilecek cesaret ve bilgi donanımına sahip bir Gençlik. Toplumsal değerlerimizi muhafaza ederek, farklı bakışaçılarına saygılı, empati sahibi hoşgörülü bir Gençlik. Kardeşlik çerçevesinde önce insan deyip, kesim farketmeksizin yardım elini uzatabilen bir Gençlik. Uyumlu, anlayışlı her kesimi kucaklayıcı açık görüşlü bir Gençlik. Birlikteyiz duygusuna değil, BIR’iz anlayışına sahip bir Gençlik. Geleceğin mimarlarından olacağının farkında, dini, ahlaki, ailevi, toplumsal değerlerini muhafaza ederek kendini hayatın her alanında geliştirmeye istikrarlı bir Gençlik.

Özetle arzuladığımız gençlik:

“Bir Gençlik, bir gençlik, bir gençlik…
Zaman bendedir ve mekan bana emanettir!
Şuurunda bir gençlik” (N.F.K. )

 

1.2 Misyonumuz

Avrupa’nın geleceğinin bizlere emanet edileceğine inanarak attığımız adımlarda, her gencimiz bizim için ayrı bir değer ve öneme sahiptir. Bu bağlamda misyonumuz Almanya ve Avrupanın hangi köşesinde olursa olsun farketmeksizin, bütün genç kardeşlerimizin yanında olup, onların sorunlarını, hayata bakış açılarını, hayallerini tanıyıp, onların ve bilgiye dayalı bir sivil toplum hareketi mensubu olarak kendimizinde kimlik gelişiminde katkı sağlayarak güçlü bireyler olarak toplumda yer almaktır. Toplum içerisinde güçlü, cesaretli, donanımlı ve özgüven sahibi katılımcılar olmalarına vesile olarak, Avrupa’da BIR-Olma duygusunu tüm olanaklarımızı kullanarak desteklemekteyiz. Misyonumuzun bir diğer boyutu ise, Türkiye’nin yanısıra Avrupa Birliğinin ortak sistemi ile yaşadığımız ülkelerin tarihini, kimliğini, toplum felsefesini, okul sistemini, Demokrasi anlayışı, adalet sistemi ve bununla birlikte siyasi yapılanmasını iyi tanıyarak, bilerek ve siyasette yer alarak aktif aktör olup, değişimle katılımcı olarak katkı sağlamaktır. Konferanslarımız, düzenli ve rutin bölge toplantılarımız, sürekli gerçekleşen teşkilat içi eğitim kamplarımız, turnuvalarımız, şölenlerimiz, anket çalışmalarımız, gençlik buluşmalarımız gibi bir çok çalışmalar ile hak yolunda, halkımıza ayrım yapmaksızın hizmet etmektir.